Obavještenje o terminima održavanja provjere sposobnosti kandidata prijavljenih na oglase u Službi Skupštine Crne Gore

Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata po javnim oglasima koje je Služba Skupštine Crne Gore objavila 16. decembra 2019. godine, održati  21. februara 2020. godine, u prostorijama Skupštine Crne Gore.

Postupak provjere sposobnosti putem usmenog intervjua će se održati naknadno, sa svakim kandidatom koji je prethodno prošao provjeru sposobnosti, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidati su u obavezi:

  • da pažljivo pročitaju ovo obavještenje, imajući u vidu da pojedini kandidati polažu više različitih testova za opšta i posebna znanja za svako radno mjesto na koje su se prijavili,
  • da prije početka testiranja daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom) u cilju utvrđivanja identiteta,
  • da budu prisutni najmanje 15 minuta prije početka održavanja provjere sposobnosti,
  • da budu prikladno i uredno odjeveni, na način koji ne narušava ugled državnog organa.

    Informacije o terminima održavanja provjere sposobnosti kandidata možete vidjeti .

Termine za testiranje možete preuzeti na linku pdfOVDJE.