Samostalni/a savjetnik/ca III u Sekretarijatu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine)