Obavještenje o terminima održavanja provjere sposobnosti kandidata prijavljenih na oglase u Službi Skupštine Crne Gore

Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata po javnim oglasima koje je Služba Skupštine Crne Gore objavila 20. septembra, kao i za interni oglas od 2. oktobra 2019. godine, održati 7. novembra 2019. godine, u prostorijama Skupštine Crne Gore.

Postupak provjere sposobnosti putem usmenog intervjua će se održati naknadno, sa svakim kandidatom koji je prethodno prošao provjeru sposobnosti, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidati su u obavezi:

  • da pažljivo pročitaju ovo obavještenje, imajući u vidu da pojedini kandidati polažu više različitih testova za opšte i posebna znanja za svako radno mjesto na koje su se prijavili,
  • da prije početka testiranja daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom) u cilju utvrđivanja identiteta,
  • da budu prisutni najmanje 15 minuta prije početka održavanja provjere sposobnosti,
  • da budu prikladno i uredno odjeveni, na način koji ne narušava ugled državnog organa.

Informacije o terminima održavanja provjere sposobnosti kandidata možete vidjeti pdfOvdje.

 

Kontakt telefon:

020/404-535

Biro za upravljanje ljudskim resursima