Samostalni/a savjetnik/ca III – saradnikca u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine),