Sekretar/ka Odbora za evropske integracije u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije - Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine)