Print this page

Adrijan Vuksanović

Lični podaci

Datum i mjesto rođenja: 21. novembar 1980, Kotor

Kontakt

Tel: +382 20 404 508

E-mail: adrijan.vuksanović@skupstina.me

 

 

Adrijan Vuksanović rođen je 21. novembra 1980. godine u Kotoru. Osnovnu školu završio je u Tivtu, kao i Srednju elektrotehničku školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, na odsjeku energetika, smjer industrijska elektrotehnika i automatika.

Radio je kao novinar i spiker na Radio Dux-u. Po završetku studija radno iskustvo sticao je u Elektroprivredi Crne Gore u Sektoru za električna mjerenja. Nakon toga bio je nastavnik u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ u Podgorici. Nakon parlamentarnih izbora 2016. poslanik je u Skupštini Crne Gore, gdje je dvije godine bio predsjednik Odbora za evropske integracije, dok je trenutno na mjestu zamjenika predsjednika. Član je Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore.

Adrijan Vuksanović je od 27. jula 2019. predsjednik Hrvatske građanske inicijative. Član je Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 2013. godine, a od iste godine je i član Hrvatskog nacionalnog vijeća, gdje je zastupljen u Odboru za kulturu i vjerska pitanja, kao i u Odboru za odnose s Republikom Hrvatskom.

Od kraja 2013. godine bio je predsjednik Hrvatske krovne zajednice „Dux Croatourm“, pod čijom ingerencijom je i Radio Dux, jedini radio hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori. Jedan je od osnivača i potpredsjednik Crnogorske panevropske unije.

Član je Matice hrvatske, kao i Društva nezavisnih književnika Crne Gore. Pjesme su mu objavljivane u Hrvatskom slovu, Hrvatskoj književnoj reviji Marulić, Kodu i dr. Zastupljen je u Zajedničkoj zbirci „Pod platanom“, kao i u Antologiji  „Hrvatsko pjesničko biserje“. Autor je pjesničke zbirke "Dvije trećine".