Print this page

Adrijan Vuksanović

Lični podaci

Datum i mjesto rođenja: 21. novembar 1980, Kotor

Kontakt

Tel: +382 20 404 508

E-mail: adrijan.vuksanović@skupstina.me 

 

 

 

 

 

 

 

Adrijan Vuksanović rođen je 21. 11. 1980. godine u Kotoru. Osnovnu školu završio je u Tivtu, kao i Srednju elektrotehničku školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, na odsjeku energetika, smjer industrijska elektrotehnika i automatika.

Radio je kao novinar i spiker na Radio Dux-u. Po završetku studija radno iskustvo stjecao je u Elektroprivredi Crne Gore u Sektoru za električna mjerenja. Nakon toga bio je nastavnik u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ u Podgorici. Nakon parlamentarnih izbora 2016. zastupnik je Hrvata u Skupštini Crne Gore, gdje je dvije godine obnašao i funkciju predsjednika Skupštinskog odbora za europske integracije, a sada je zamjenik predsjednika. Član je Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije i Crne Gore.

Adrijan Vuksanović je od 27. 7. 2019. predsjednik Hrvatske građanske inicijative. Član je Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 2013, a od iste godine član je i Hrvatskog nacionalnog vijeća, gdje je zastupljen u Odboru za kulturu i vjerska pitanja, kao i u Odboru za odnose s Republikom Hrvatskom.

Od kraja 2013. godine bio je predsjednik Hrvatske krovne zajednice „Dux Croatourm“, pod čijom ingerencijom je i Radio Dux, jedini radio hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori. Jedan je od osnivača Crnogorske paneuropske unije, gdje obnaša funkciju potpredsjednika.

Član je Matice hrvatske, kao i Društva nezavisnih književnika Crne Gore.

Pjesme su mu objavljivane u Hrvatskom slovu, Hrvatskoj književnoj reviji Marulić, Kodu i dr. Zastupljen je u Zajedničkoj zbirci „Pod platanom“, kao i u Antologiji  „Hrvatsko pjesničko biserje“, 2016. Autor je pjesničke zbirke Dvije trećine.