Miodrag Vuković

Mjesto i datum rođenja: Kotor, 14. januar 1955. godine 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prof. dr. Miodrag Vuković

Obrazovanje:

- Osnovnu i srednju školu završio u Kolašinu.
- Pravni fakultetu završio u Titogradu 1977. godine, sa prosječnom ocjenom 9,50.
- Biran za asistenta - pripravnika na predmetu Upravno pravo. Tokom studija više puta nagrađivan: Četiri godišnje nagrade kao najbolji student generacije na Parvnom fakultetu; Nagrada „19. decembar“ SO Titograd 1974. godine kao najbolji student te godine na Fakultetu; Proglašen za najboljeg studenta Univerziteta Crne Gore 1976. godine.  Bio je student prorektor Univerziteta „Veljko Vlahović“ od 1975. do 1976. godine.
- Magistrirao na Pravnom fakultetu u Podgorici, na temu „Pravo na političko udruživanje u postkomunističkoj Crnoj Gori”.
- Odbranio doktorsku tezu na temu „Pravna priroda Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora i pravni karakter državne zajednice Srbija i Crna Gora”.
- Učestvovao na velikom broju naučnih, stručnih i političkih skupova u zemlji i inostranstvu.

Radno iskustvo:

- Aktivno se bavi politikom i u nekoliko saziva je bio poslanik u Skupštini Republike Crne Gore i Skupštini SRJ.
- Potpredsjednik Vlade Republike Crne Gore od 1996. do 1998. godine.
- Savjetnik predsjednika Crne Gore za ustavni sistem od 1998. do 2002.
- U ranijim sazivima crnogorskog Parlamenta bio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- Kao poslanik bio je predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo u više saziva Skupštine Crne Gore i Parlamenta SRJ.
- Predsjednik je Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj dimenziji CEI i zamjenik predsjedavajućeg u Opštem odboru za politička i unutrašnja pitanja CEI-PD.
- Bio je član Parlamentarne delegacije Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.
- Član je Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
- Bio je predsjedavajući Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative i „COSAP“ konferencije u vrijeme predsjedavanja Crne Gore ovim inicijativama.
- Bio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- Sada je poslanik u Skupštini Crne Gore.

Ostalo:
- Objavljivao u časopisima u Crnoj Gori, SFRJ, SRJ kao i u časopisima stranih država. Objavio je zbirku stručno političkih eseja „Zajednička država – udes ili šansa” prva knjiga i „Zajednička država – udes ili šansa” druga knjiga, Podgorica 2000.; Zbirku stručno-političkih eseja „Crna Gora bez alternative” KPZ Podgorica 1999.; Zbirku stručno-političkih eseja „Pod reflektorom” IC Cetinje 2001.; Objavio je trinaenest knjiga, zbirki stručno-političkih eseja pod zajedničkim naslovom „Svedok kao svjedok”, Melon DOO Beograd 2002. prve četiri knjige, a od 2009. do 2016. godine još sedam knjiga sličnog sadržaja.

- Koautor je „Komentara Ustava Crne Gore 1992.,” SL.list Crne Gore, Podgorica 2002. i „Opšteg komentara Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora” SL.list Crne Gore, Podgorica 2003. Koautor je udžbenika „Ustavno pravo“, Pobjeda, Podgorica 2008. godine. Autor je udžbenika „Uvod u pravo“ za studente prve godine Fakulteta za poslovni menadžment u Baru. Učesnik je više stručnih rasprava u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Intenzivno se bavi ustavnim pravom i teorijom države i prava.
- Bio je član crnogorskog tima koji je zajedno sa kolegama iz Srbije radio na Ustavu SRJ 1992. godine; član radnih grupa Skupštine Crne Gore koje su radile na nekoliko verzija platformi za redefinisanje odnosa sa Srbijom 1999. godine; član delegacije crnogorskog Parlamenta u Komisiji za izradu Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora 2002 – 2003. godina; član Ustavnog odbora za pisanje Novog Ustava Crne Gore 2006 – 2007. godine, (Ustava nezavisne i međunarodno priznate Države).
- Objavljivao je u časopisu udruženja za ustavno pravo SRJ, u „Pravnom zborniku“ u više navrata u prethodnim godinama, u časopisu „Hrvatska javna uprava“, Zagreb, u časopisu „Medijski dijalozi“, Podgorica. Stalni je saradnik više dnevnih i neđeljnih štampanih medija.
- Dekan je Pravnog fakulteta „Univerziteta Mediteran“, od oktobra 2014. godine.
- Biran je za vanrednog profesora na „Univerzitetu Mediteran“ u Podgorici i na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu.
- Profesor je i predavač na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, na predmetu „Osnove učenja o pravu” i na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, na predmetu „Ustavno pravo i parlamentarizam”.  
- Predavač je i na Diplomatskoj Akademiji „Gavro Vuković“, Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.