Osma sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u petak, 20. decembra, sa početkom u 11:00 časova

Sedma - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini održaće se u srijedu, 18. decembra, sa početkom u 12:00 časova.

Strana 10 od 37