Deseta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja održaće se u četvrtak, 28. decembra 2017. godine, sa početkom u  11.00h

Sedma - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja održaće se u srijedu, 29. novembra 2017. godine, sa početkom u  12.00h

Strana 10 od 18