Sjednica će biti nastavljena u četvrtak, 23. maja, sa početkom u 11:00 sati

Sjednica će biće održana u utorak, 28. maja 2019. godine, sa početkom u 12:00 sati

Rasprava o dva predloga zakona

Premijer odgovarao na pitanja poslanika

Sjednica će biti nastavljena u srijedu, 24. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati

Strana 10 od 29