Sedma - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini održaće se u srijedu, 18. decembra, sa početkom u 12:00 časova.

Strana 9 od 35