Treća - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini održaće se u srijedu, 20. marta, sa početkom u 12:00 sati.

Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore biće održana u petak, 1. marta 2019. godine, u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 12:00 sati.

Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja u 2019. godini biće održana u četvrtak, 21. februara, sa početkom u 12.00 sati.

Strana 9 od 26