Sedma sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore biće održana u nedjelju, 20. maja 2018. godine, sa početkom u 12:00 sati, u Vladinom domu na Cetinju

Strana 8 od 18