Peta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u srijedu, 24. aprila, sa početkom u 12:00 sati.

Četvrta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedeljak, 1. aprila, sa početkom u 11.00 sati.

Strana 8 od 26