Druga - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini biće održana u srijedu, 24. oktobra, sa početkom u 12:00 sati.

Strana 8 od 22