Treća - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana u srijedu, 29. aprila, sa početkom u 12:00 sati

Usvojena dva predloga zakona

Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana danas u zgradi Skupstine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 12:00 časova.

Strana 7 od 35