Završen Premijerski sat i započeta pitanja poslanika 

Deveta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana danas, sa početkom u 12:00 sati.

Deseta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedjeljak, 22. jula, sa početkom u 11:00 sati.

Strana 7 od 29