Šesta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana u srijedu, 24. juna, sa početkom u 12:00 sati.

Peta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana u utorak, 23. juna, sa početkom u 11:00 sati.

Strana 5 od 37