Treća śednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini biće održana u poneđeljak, 28. novembra, sa početkom u 13.00 časova.

Druga śednica Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini biće održana śutra, 25. novembra, sa početkom u 16.00 sati

Nastavak Prve - konstitutivne śednice održaće se u četvrtak, 24. novembra u Podgorici, sa početkom u 13.00 sati

Konstituisan 26. saziv Skupštine Crne Gore

Prva - konstitutivna śednica zakazana je za poneđeljak, 7. novembar 2016. godine i biće održana u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 11.00 sati.

Strana 35 od 35