Deveta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana danas, sa početkom u 12:00 sati.

Deseta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedjeljak, 22. jula, sa početkom u 11:00 sati.

Premijer odgovarao na pitanja poslanika

Sjednica će biti održana u srijedu, 26. juna 2019. godine, sa početkom u 12:00 sati

Strana 3 od 24