četvrtak, 27 jul 2017 12:29

Završena Četrnaesta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2017. godini

Današnjom sjednicom završeno i Prvo redovno - proljećnje zasijedanje Skupštine Crne Gore u 2017. godini

Na danas nastavljenoj Četrnaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini, poslanici su usvojili Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki za 2016. godinu; Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2016. godinu; Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2016. godinu; Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, broj 22/17); Mišljenje sa Predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Predloga za ocjenu ustavnosti odredbe člana 1 stav 2 tačka 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj 30/17); Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske („Službeni list CG - Međunarodni ugovori“, broj 4/17) i Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78 stav 2 u dijelu koji glasi „minuli rad“ Zakona o radu („Službeni list CG, br.49/08, 59/11, 66/12 i 31/14“) i odredbe člana 15 stav 1 tačka 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br.16/16, 83/16 i 21/17).