srijeda, 26 jul 2017 22:48

Počela Četrnaesta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2017. godini

Razmotreno nekoliko tačaka dnevnog reda

Prvog dana Četrnaeste sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, poslanici su usvojili Predlog zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda, Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajnom postupku, Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Savjeta Evrope o prevenciji terorizma, Predlog Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama Predlog zakona o Vojsci Crne Gore, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, Predlog Zakona o hemikalijama, Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o građevinskim proizvodima, Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija, Predlog zakona o Prijestonici, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog fiskalne strategije Crne Gore 2017-2010. godine,  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore i Izvještaj sa predlogom o davanju odobrenja da se protiv Milana Kneževića, Milutina Đukanovića, Marine Jočić i Branka Radulovića, poslanika u Skupštini Crne Gore može pokrenuti krivični postupak.

Sjednica će biti nastavljena sjutra sa početkom u 11  sati.