četvrtak, 01 jun 2017 08:24

Danas Deveta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2017. godini

Deveta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red


1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima;
2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama;
4. Predlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću;
5. Predlog zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima;
6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;
7. Predlog zakona o nacionalnom brendu;
8. Predlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka;
9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama;
10. Peti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2016;
11. Šesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2016;
12. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. godini;
13. Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2016. godinu;
14. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2016. godinu;
15. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2016. godinu;
16. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2016. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2016. godinu i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za  elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2016. godinu nezavisnog revizora „MV Konsalt“ d.o.o. Podgorica;
17. Finansijski izvještaj sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2016. godinu;
18. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2016. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2016. godinu;
19. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu;
20. Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu;
21. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2016. godini;
22. Izbori i imenovanja.

 

Prečišćeni dnevni red

1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima;
2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama;
4. Predlog zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima;
5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;
6. Predlog zakona o nacionalnom brendu;
7. Predlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka;
8. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. godini;
9. Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2016. godinu;
10. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2016. godinu;
11. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2016. godinu;
12. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2016. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2016. godinu i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za  elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2016. godinu nezavisnog revizora „MV Konsalt“ d.o.o. Podgorica;
13. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2016. godinu;
14. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2016. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2016. godinu;
15. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu;
16. Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu;
17. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2016. godini;
18. Peti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – jun 2016;
19. Šesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2016;
20. Predlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću;
21. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama;
22. Predlog zakona o dopuni Zakona o administrativnim taksama;
23. Predlog zakona o izmjeni Zakona o upravnom postupku;
24. Izbori i imenovanja.

pdfSAZIV

YouTube