utorak, 29 decembar 2020 02:50

Završena Četvrta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2020. godini

Poslanici Skupštine Crne Gore završili su danas Četvrtu sjednicu Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini i usvajili Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore, Predloga zakona o izmjeni Zakona o radu, Predlog finansijskih planova sa planovima rada za 2021. godinu nezavisnih regulatornih tijela i to: - Agencije za elektronske medije, - Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, - Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, - Agencije za nadzor osiguranja i - Komisije za tržište kapitala, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja o pravnom položaju vjerskih zajednica, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, Predlog zakona o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

U okviru tačke Izbori i imenovanja, Skupština je usvojila Predlog odluke o imenovanju devet članova/ica Državne izborne komisije i konstatovala završetak postupka imenovanja članova Savjeta za građansku kontrolu rada policije. 

YouTube