ponedjeljak, 27 jul 2020 22:40

Završena Peta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2020. godini

Dvanaestog dana Pete sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televiziji Crne Gore, Predlog zakona o medijima, Predlog zakona o ljekovima, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći, Predlog zakona o Fondu rada, Predlog odluke o donošenju detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje (NATO Response Force - NRF).

U okviru tačke Izbori i imenovanja, Skupštna je utvrdila Predlog Vladi za imenovanje Božidara Pižurice i Sameta Murića za članove Komisije za koncesije.