petak, 24 jul 2020 15:43

Završena Sedma - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2020. godini

Trećeg dana Sedme - posebne sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini na pitanja poslanika odgovarali su: ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković; državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma, Damir Davidović i državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Dragana Čenić; ministar zdravlja, Kenan Hrapović;  generalni direktor Direktorata za rad, Zoran Ratković - Ministarstvo rada i socijalnog staranja; ministar prosvjete, Damir Šehović i ministarka javne uprave, Suzana Pribilović.

YouTube