ponedjeljak, 18 maj 2020 13:39

Četvrta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2020. godini

Četvrta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana u srijedu, 27. maja, sa početkom u 12:00 sati.

DNEVNI RED:

 

 

PREMIJERSKI SAT I POSLANIČKA PITANJA

Opširnije o sjednici