utorak, 12 maj 2020 15:15

Druga sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2020. godini - deveti dan

Devetog dana Druge sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini poslanici su završili raspravu o Predlogu zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i započeli pretres o Predlogu zakona o privrednim društvima.

Sjednica će biti nastavljena sjutra sa početkom u 11 sati.

YouTube

* * *

Kadrovi sa sjednice:

YouTube         
Cloud