utorak, 22 oktobar 2019 14:58

Treća - posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Treća - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u srijedu, 30. oktobra,  sa početkom u 12:00 časova.

Dnevni red

- Premijerski sat i poslanička pitanja

 

Opširnije o sjednici