petak, 12 jul 2019 15:54

Jedanaesta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedjeljak, 29. jula, sa početkom u 12:00 sati.

Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu i
  2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu.