utorak, 18 decembar 2018 19:07

Završena Četvrta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Sedmog dana Četvrte sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, poslanici su usvojili Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Predlog zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, Predlog zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu, sa: Izvještajem o reviziji predloga Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu i godišnjim Izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2017 - oktobar 2018. godine, Predlog zakona o izmjenama Zakona kinematografiji, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada, Predlog Zakona o potvrđivanju Zajedničkog protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariske konvencije i Predlog Strategije nacionalne bezbjednosti.

Skupština je prihvatila Izvještaj o realizaciji akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godine za 2017. godinu, Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015-2018) za period jun 2018 - jul 2018. godine, Deveti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2018, Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017. godinu i Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisanje komunalne djelatnosti za 2017. godinu

U okviru tačke Izbori i imenovanja Skupština je imenovala Uroša Andrijaševića za predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.

Takođe, izabrana su dva člana Komisije za vrednovanje, Mirjana Kuveljić i Mirza Medunjanin.

Za predsjednika Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost imenovan je Branko Kovijanić, a za članove Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Vladan Đukanović i Šaleta Đurović. 

 

*****

YouTube 

Opširnije o Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja

- Prvi dan Četvrte sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini

- Drugi dan Četvrte sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini

- Treći dan Četvrte sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini