petak, 14 decembar 2018 14:50

Sedma - posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2018. godini – treći dan

Trećeg dana Sedme-posebne sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, na pitanja poslanika odgovarali su ministar zdravlja, Kenan Hrapović, ministarka javne uprave, Suzana Pribilović i ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković.

Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine, sa početkom u 10 sati i 30 minuta.

YouTube

Opširnije o sjednici

- Prvi dan sjednice

- Drugi dan sjednice