četvrtak, 22 decembar 2016 12:52

Četvrta śednica Drugog redovnog zasijedanja u 2016. godini

Četvrta śednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini, održaće se u utorak 27. decembra, sa početkom u 10:00 sati.

Dnevni red

1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu, sa:
- Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu i
- Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine;
2. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015. godinu;
3. Finansijski iskazi i izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu sa Izvještajem o radu Agencije za 2015. godinu;
4. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala za 2015. godinu sa Finansijskim izvještajem Komisije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Komisije za hartije od vrijednosti za 2015. godinu;
5. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu;
6. Predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2017. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to:
- Regulatorne agencije za energetiku,
- Agencije za elektronske medije,
- Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,
- Agencije za nadzor osiguranja,
- Agencije za ljekove i medicinska sredstva, i
- Komisije za hartije od vrijednosti.
7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
9. Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;
10. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost;
11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;
12. Predlog zakona o reprogramu poreskog potraživanja;
13. Predlog zakona o međunardnoj i privremenoj zaštiti stranaca;
14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani;
15. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu;
16. Predlog zakona o reviziji;
17. Predlog zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna;
18. Predlog zakona o izmjenama Zakona o patentima;
19. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu;
20. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama;
21. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama;
22. Predlog zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama;
23. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima;
24. Predlog zakona o izmjenama Zakona o spomen - obilježjima;
25. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
26. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazumu između Crne Gore i Slovačke Republike o socijalnom osiguranju;
28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima;
29. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a;
30. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2015. godini;
31. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014 – 2020. u 2015. godini;
32. Izvještaj o stanju enegetskog sektora Crne Gore u 2015. godini;
33. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2015. godinu;
34. Predlog odluke o dodjeli Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u primorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30 s Predlogom ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u primorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30, Predlogom ugovora o zajedničkim operacijama i Predlogom ugovora o računovodstvu;
35. Izbor i imenovanja.

Opširnije o śednicama