četvrtak, 05 jul 2018 17:10

Završena Deveta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Trinaestog dana Devete sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini poslanici su usvojili: Predlog zakona o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore, Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo, Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju "Resolute Support (RS)" u Avganistanu, Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2017. godinu, Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2017. godinu, Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu, Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu, Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu, Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu, Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2017. godini, Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2017. godinu, Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2017. godinu, Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2017. godinu, Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem Agencije za 2017. godinu i izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu, Finansijski iskaz i Izvještaj o završenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu, Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu.

Skupština je utvrdila i Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 4 stav 4 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici („Službeni list CG", broj 51/17) i Mišljenje sa Predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 25 zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG", broj 11/15).

U okviru tačke Izbori i imenovanja Skupština je razriješila funkcije viceguvernerke Centralne banke Crne Gore dr Irenu Radović i razriješila dužnosti članice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Vanju Ćalović Marković. Takođe, za člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade imenovan je dr Ranko Milović, a za člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije izabran je Gavrilo Čabarkapa.

Opširnije o sjednici

- Prvi dan sjednice, 18 jun 2018. godine 
- Drugi dan sjednice, 19 jun 2018. godine
- Treći dan sjednice, 20 jun 2018. godine
- Četvrti dan sjednice, 21 jun 2018. godine
- Peti dan sjednice, 22 jun 2018. godine
- Šesti dan sjednice, 25 jun 2018. godine
- Sedmi dan sjednice, 26. jun 2018. godine
- Osmi dan sjednice, 28. jun 2018. godine
- Deveti dan sjednice, 29. jun 2018. godine
- Deseti dan sjednice, 2. jul 2018. godine 
- Jedanaesti dan sjednice, 3. jul 2018. godine
- Dvanaesti dan sjednice, 4. jul 2018. godine