ponedjeljak, 18 jun 2018 07:36

Danas Deveta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Deveta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini biće održana danas, sa početkom u 11:00 časova.

DNEVNI RED:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore
 3. Predlog Zakona o zaštiti lica i imovine
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 5. Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima
 6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
 9. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 10. Predlog zakona o Socijalnom savjetu
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu
 12. Predlog zakona o sportu
 13. Predlog zakona o Predsjedniku Crne Gore
 14. Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima
 15. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Međunarodnog instituta za razvoj prava
 16. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambrene industrije
 17. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila,plovnih objekata,vazduhoplova i letilica
 18. Odluka o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo
 19. Odluka o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju "Resolute Support (RS)" u Avganistanu
 20. Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2017. godinu
 21. Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta I Državnog tužilaštva za 2017. godinu
 22. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu
 23. Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu
 24. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu
 25. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu
 26. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2017. godini
 27. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2017. godinu
 28. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2017. godinu
 29. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2017. godinu
 30. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu
 31. Finansijski iskaz i Izvještaj o završenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu.
 32. Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu
 33. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 4 stav 4 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energeticl („Službeni list CG",broj 51/17)
 34. Mišljenje sa Predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 25 zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG", broj 11/15)
 35. Izbori i imenovanja

youtube