ponedjeljak, 28 novembar 2016 16:52

Završena Treća śednica Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini

Izabran predśednik i članovi 41. Vlade Crne Gore

Na danas održanoj Trećoj śednici Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini, za predśednika 41. Vlade Crne Gore izabran je Duško Marković.

Za članove 41. Vlade Crne Gore izabrani su: Milutin Simović, potpredśednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja; Zoran Pažin, potpredśednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde; Rafet Husović, potpredśednik Vlade za regionalni razvoj; Mevludin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova; Predrag Bošković, ministar odbrane; Darko Radunović, ministar finansija; Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova; Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova; Damir Šehović, ministar prosvjete; Sanja Damjanović, ministarka nauke; Janko Ljumović, ministar kulture; Dragica Sekulić, ministarka ekonomije; Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva; Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma; Kenan Hrapović, ministar zdravlja; Mehmet Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava; Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja; Nikola Janović, ministar sporta; Suzana Pribilović, ministarka javne uprave i Marija Vučinović, ministarka bez portfelja.