utorak, 26 decembar 2017 22:17

Završena Deveta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini

Trećeg dana Devete sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini, poslanici su usvojili: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, Predlog Zakona o tržištu kapitala, Predlog Zakona o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje se mogu koristiti za vršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, Predlog Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 4 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i Dodatnog protokola 5 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG" , broj 31/17), Predlog zakona o Privrednoj komori Crne Gore, Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2016. godini sa izvještajem o radu, Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2016. godinu, Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 48a stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru "Službeni list Crne Gore", br. 16/16,83/16,21/17 i 42/17, Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 152b Zakona o parničnom postupku("Službeni list Republike Crne Gore", br. 22/04 i 76/06 i "Službeni list Crne Gore" br. 48/15 i 51/17).

Za sjutra je najavljen nastavak Osme-posebne sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini, sa početkom u 11 sati.