ponedjeljak, 19 mart 2018 13:51

Nastavljena 51. sjednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor je na danas održanom nastavku 51. sjednice razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 56 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

ponedjeljak, 19 mart 2018 11:12

Zakonodavni odbor održao 52. sjednicu

Zakonodavni odbor je na danas održanoj 52. sjednici, razmotrio i pozitivno se izjasnio o sljedećim predlozima, i to: Predlogu odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju „Resolute Support – (RS)“ u Avganistanu i Predlogu odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo.

četvrtak, 15 mart 2018 13:18

Održana 51. sjednica Zakonodavnog odbora

četvrtak, 08 mart 2018 14:28

Zakonodavni odbor održao 50. sjednicu

Na  danas održanoj sjednici Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o  izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko - pravnim odnosima; Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i Predlogu odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore.

srijeda, 07 mart 2018 14:45

Zakonodavni odbor održao 49. sjednicu

Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi, Predlogu rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore, Predlogu rezolucije o načinu valorizacije elektro – energetskog potencijala Crne Gore i Predlogu rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore.

utorak, 06 mart 2018 11:05

Susret Šćepanović - Daviet

Predsjednica Zakonodavnog odbora, Marta Šćepanović danas se sastala sa ambasadorkom Maryse Daviet, šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

četvrtak, 01 mart 2018 19:44

Održana 48. sjednica Zakonodavnog odbora

četvrtak, 15 februar 2018 11:34

Održana 47. sjednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor je na danas održanoj 47. sjednici, utvrdio amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o mladima.

srijeda, 14 februar 2018 15:42

Zakonodavni odbor održao 46. sjednicu

Strana 9 od 15