srijeda, 26 jul 2017 10:24

Održana 27. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno nekoliko predloga zakona

Na danas održanoj 27. sjednici,  Zakonodavni odbor razmotrio je i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o uslugama; Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima; Predlogu zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama; Predlogu zakona o hemikalijama; Predlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o građevinskim proizvodima; Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Portugal o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak.

Dnevni red sjednice proširen je sa Inicijativom za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78 stav 2, u dijelu koji glasi: „minuli rad“ Zakona o radu („Službeni list  Crne Gore“, br. 49/08, 59/11, 66/12 i 31/14) i odredbe člana 15 stav 1 tačka 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“, br. 16/16, 83/16 i 21/17) koju je Odbor, takođe, razmotrio.