četvrtak, 29 jun 2017 14:45

Održana 23. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno više amandmana

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je, na danas održanoj 23. sjednici, razmotrio sljedeće amandmane: 8 amandmana na Prijedlog zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U – I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Službeni list CG“, broj 31/17), i to: 7 amandmana koje su podnijele poslanice Marta Šćepanović i Jovanka Laličić, i amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović; 3 amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, koje je podnio poslanik dr Filip Vuković; 3 amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, koji su podnijeli poslanice/i: Nada Drobnjak, Branka Tanasijević, prof. dr Vujica Lazović, Ervin Ibrahimović i Adrijan Vuksanović; amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji su podnijeli poslanik/ca Predrag Sekulić i Marta Šćepanović; i 5 amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koje je podnio poslanik Andrija Popović.