petak, 23 jun 2017 15:51

Zakonodavni odbor održao 21. sjednicu

Razmotreno nekoliko predloga zakona

Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Prijedlogu zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore   U – I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine (,,Službeni list CG“, broj 31/17), Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Predlogu zakona o izmjeni Zakona o porezu na nepokretnosti, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima i Predlogu zakona o izmjeni Zakona o turističkim organizacijama.

Odbor je, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, odložio razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.