petak, 06 decembar 2019 15:56

Održana 112. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno više amandmana

Na danas održanoj 112. sjednici, Zakonodavni odbor je razmotrio: amandman na Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore, amandmane (4) na Predlog Zakona o visokom obrazovanju i amandmane (2) na Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i sa stanovišta svoje nadležnosti ocijenio da su pravno prihvatljivi.