petak, 21 septembar 2018 13:44

Održana 63. sjednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor je na danas održanoj 63. sjednici razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o izmjeni zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o održavanju stambenih zgrada, Predlogu odluke o donošenju prostornog plana posebne namjene nacionalnog parka ,,Skadarsko jezero“, Predlogu zakona o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promjeni klime, Predlogu zakona o izmjeni zakona o računovodstvu, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama i Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana).

Takođe, Odbor je razmotrio i Predlog zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, ali je glasanje o ovom Predlogu zakona odloženo zbog dodatnih konsultacija.

Pored navedenog, Odbor je razmotrio i Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 4 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima (,,Službeni list Crne Gore“, br. 55/16), Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 15 zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (,,Službeni list Crne Gore“, br. 11/15) i Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 12 Zakona o sudskom savjetu i sudijama (,,Službeni list Crne Gore“, br. 11/15, 28/15 i 42/18).