četvrtak, 28 decembar 2017 21:20

Održana 43. sjednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor na održanoj 43. sjednici je razmotrio i ocijenio pravno – prihvatljivim sledeće amandmane:

Amandmane (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima:

  • 1 amandman koji su podnijeli poslanice/ci Daliborka Pejović, Ana Nikolić, Predrag Sekulić i Miloš Nikolić;
  • 1 amandman koji su podnijeli poslanici Mićo Orlandić i Miodrag Radunović;

Amandmane (13) na Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima:

  • 1 amandman koji je podnio poslanik Mićo Orlandić;
  • 12 amandmana koje je podnio poslanik Željko Aprcović;

Amandmane (5) na Predlog zakona o lokalnoj samoupravi:

  • 1 amandman koji je podnio poslanik Mićo Orlandić;
  • 1 amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  • 3 amandmana koje je podnio poslanik Genci Nimanbegu;

Amandmane (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika koje je podnio poslanik Genci Nimanbegu;

Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, koji je podnio poslanik Željko Aprcović;

Amandman 1 na Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu, koje je podnio poslanik Mićo Orlandić.
Poslanik Mićo Orlanidić je obavijestio Odbor da povlači amandman 2.