petak, 29 septembar 2017 16:29

Zakonodavni odbor održao 31. sjednicu

Na danas održanoj sjednici Odbor je razmotrio 5 amandmana na Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata , i to:

  • 2 amandmana koje je podnio poslanik mr Ervin Ibrahimović;
  • 2 amandmana koje su podnijele poslanice Jovanka Laličić i Maja Ćatović i
  • 1 amandman koji su podnijeli poslanik/ca Nikola Rakočević i Marta Šćepanović.

Prilikom razmatranja amandmana poslanik mr Ervin Ibrahimović upoznao je Odbor da je odustao od amandmana br. 1. Nakon toga, Odbor je jednoglasno ocijenio da su preostali amandmani pravno prihvatljivi.