Marta Šćepanović, predsjednica Zakonodavnog odbora i Jovanka Laličić, članica Odbora sastale su se danas sa Jozefinom Topali, ekspertkinjom OEBS-a.

petak, 21 septembar 2018 13:44

Održana 63. sjednica Zakonodavnog odbora

srijeda, 25 jul 2018 14:28

Zakonodavni odbor održao 62. sjednicu

četvrtak, 12 jul 2018 11:34

Održana 60. sjednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio nekoliko predloga akata

Zakonodavni odbor, na danas održanoj 59. sjednici, utvrdio je amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Na danas održanoj 57. sjednici, Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i o Predlogu zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate.

Strana 1 od 9