petak, 29 januar 2021 15:02

Održana Druga sjednica Ustavnog odbora

srijeda, 30 decembar 2020 18:45

Održana Prva sjednica Ustavnog odbora

Odbor usvojio Informaciju o prestanku mandata dvoje sudija Ustavnog suda

Ustavni odbor Skupštine Crne Gore na osnovu amandmana XVI na Ustav Crne Gore („Službeni list CG“, broj 38/13) i člana 8 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore („Službeni list CG“, br 011/15 i 055/19) raspisuje:

četvrtak, 25 jun 2020 11:19

Održana Šesta sjednica Ustavnog odbora

Usvojen Izvještaj o radu za 2019. godinu i Plan rada za 2020. godinu

U razgovoru istaknuta uloga parlamenta u procesu evropskih integracija

Tema: „UN Agenda 2030 – Transformacija svijeta“

Beograd, 25. oktobar 2019. godine

Strana 1 od 2