petak, 22 decembar 2017 16:09

Obavještenje Radne grupe za primjenu preporuka OEBS/ODIHR-a

Obavještavamo zainteresovanu javnost da su nacrti zakona koje je pripremila Radna grupe za primjenu preporuka OEBS/ODIHR-a kao i neformalni komentari koje je dostavio ODIHR postavljeni na internet stranici Skupštine Crne Gore.

Predlozi zakona će uskoro biti predati u skupštinsku proceduru, a nakon toga i postavljeni na internet stranici Skupštine Crne Gore.

 

Link: Nacrti zakona Radne grupe