četvrtak, 21 decembar 2017 16:07

Održan sastanak Radne grupe za primjenu preporuka OEBS/ODIHR-a sa ekspertom ODIHR-a

Nacrti zakona koje je pripremila Radna grupa predstavljaju istinske pokušaje da se implementiraju preporuke OEBS/ODIHR-a i ukoliko se usvoje dodatno će unaprijediti  zakonodavni okvir za sprovođenje izbora – konstatovano je na današnjem sastanku članova Radne grupe sa spoljnim ekspertom i zamjenikom šefa Posmatračke misije ODIHR-a sa parlamentarnih izbora održanih 2016. u Crnoj Gori Donom Bisonom i šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Maris Davije.

Predsjednica Radne grupe Marta Šćepanović, na početku sastanka, je zahvalila predstavniku ODIHR-a na ekspertskoj pomoći i efikasnom radu i upućivanju komentara u tako kratkom roku.

Sagovornici su u konstruktivnom razgovoru razmotrili sve komentare koje je ODIHR uputio na nacrte zakona kao i na koji način oni mogu doprinijeti pozitivnim promjenama izbornih uslova i doprinijeti ispunjavanju preporuka.

Tokom sastanka, ocijenjeno je da je posebno važno da su ovi nacrti zakona rezultat konsultativnog procesa koji je uključivao predstavnike političkih partija, nadležnih institucija i zainteresovanog civilnog sektora, kako bi se na taj način postigao široki konsenzus o mogućim izmjenama.

Radna grupa će u narednim danima obaviti još jedan krug konsultacija sa zainteresovanim subjektima, nakon čega će uputiti prijedloge zakona Skupštini.