petak, 17 novembar 2017 14:28

Održana 10. sjednica Radne grupe za primjenu preporuka OSCE/ODIHR-a

Na danas održanoj 10. sjednici Radne grupe za primjenu preporuka OSCE/ODIHR-a, na osnovu Javnog poziva, učešće u radu uzeli su i predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Udruženja za zaštitu penzionera i invalida Crne Gore, Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore i Grupe građana „Građanska akcija“.

U prvom dijelu sjednice, predstavljajući svoje prijedloge i sugestije, predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore ukazao na nedostatke u implementaciji Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu garantovanja prava osobama s invaliditetom da biraju i budu birane. Dok su predstavnici Udruženja za zaštitu penzionera i invalida Crne Gore, Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore i Grupe građana „Građanska akcija“ ukazali na neophodnost izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o biračkom spisku.

Članovi Radne grupe su istakli da pojedina predložena rješenja prevazilaze ovlašćenja Radne grupe uzimajući u obzir sa kojim je ciljem osnovana, a to je prevashodno implementacija preporuka iz Konačnog izvještaja Posmatračke misije OSCE/ODIHR-a.

Dogovoreno je da one prijedloge koji su u skladu sa preporukama OSCE/ODIHR-a konkretno formulišu i dostave Radnoj grupi na dalje razmatranje.