četvrtak, 16 novembar 2017 17:35

Održana 8. sjednica Radne grupe za primjenu preporuka OEBS/ODIHR-a

Na danas održanoj 8. sjednici Radne grupe za primjenu preporuka OEBS/ODIHR-a, detaljnije su razmatrana predložena rješenja za izmjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U skladu sa datim preporukama OEBS/ODIHR-a, u cilju povećanja transparentnosti finansiranja izbornih kampanja i kontrole finansiranja političkih subjekata, Radna grupa je precizirala koje članove treba izmijeniti, kako bi se preporuke na adekvatan način inkorporirale u budući Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Dodatno, analizirana su predložena rješenja i sugestije Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije i u tom dijelu akcenat će biti na onim prijedlozima koji rješavaju praktične probleme koji su se pojavili pri primjeni ovog Zakona i koji su podudarni sa preporukama OEBS/ODIHR-a.

Na sastanku je dogovoreno da Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata bude finaliziran tokom naredne nedelje.

Deveta sjednica Radne grupe biće održana u petak 17. novembra u 11 sati, u Eko zgradi UN-a u Podgorici. Tom prilikom će se sa predstavnicama Ženske političke mreže razgovorati o zaključcima ove organizacije u vezi sa izmjenama relevantnog crnogorskog zakonodavstva, sa ciljem unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u političkom odlučivanju u Crnoj Gori. Potom će u 14 sati u zgradi Skupštine biti održana sjednica Radne grupe sa ostalim zainteresovanim subjektima koji su se odazvali Javnom pozivu.

Sjednice Radne grupe će biti otvorene za javnost.