četvrtak, 09 novembar 2017 14:39

Održana šesta sjednica Radne grupe

Održana šesta sjednica Radne grupe

Šestu sjednicu Radne grupe koja je održana danas, obilježila su razmatranja komentara, predloga i sugestija, koja su dostavljena Radnoj grupi shodno Javnom pozivu upućenom zainteresovanoj javnosti i subjektima koji se bave pitanjima izbornog procesa.

U konstruktivnoj raspravi, svoje predloge obrazložio je predstavnik NVO Centar za demokratsku tranziciju. Članovi Radne grupe tražili su pojašnjenja datih komentara, predloga i sugestija.

Takođi, oni su uputili poziv ovoj NVO da dostavi svoje predloge i sugestije i u odnosu na druge preporuke, na koje nisu dostavili svoje mišljenje.