petak, 29 novembar 2019 14:21

Održana Prva sjednica Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup Mamule i Kraljičine plaže

Na danas održanoj Prvoj sjednici članovi Odbora su razmatrali pitanja koja se odnose na metodologiju i dalje aktivnosti Odbora. U tom pravcu je dogovoreno da se, prije održavanja budućih sjednica na kojima će se razmatrati izvještaji koji su predmet rada Odbora, zatraži od nadležnih državnih organa dostavljanje informacija i dokumentacije koje su od značaja za rad istog.

U okviru tekućih pitanja je usaglašeno da se posjete lokalitetu ostrvo Lastavica sa tvrđavom “Mamula” Herceg Novi i hotelu “Kraljičina plaža” Budva, planiraju i realizuju početkom naredne godine.