Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović sastao se danas sa ambasadorom Republike Slovenije u Crnoj Gori Mitjom Močnikom.

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Razmotrena jedna tačka dnevnog reda

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Strana 8 od 13