Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Na danas održanoj 38. sjednici, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je donio odluku da u narednom periodu posjeti JU Dječiji dom ,,Mladost” u Bijeloj i Opštu bolnicu ,,Danilo I” na Cetinju.

Održano kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića na temu: “Sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu”

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu 

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje prisustvovao predstavljanju ovog nacrta u Plavoj zgradi UN-a

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje današnju sjednicu posvetio je obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Predsjednik Odbora Suad Numanović i članovi Odbora Nikola Divanović i Boris Mugoša posjetili su, danas, Centar za djecu i mlade „Ljubović” - Podgorica. Povod za posjetu je obilježavanje međunarodnog dana djeteta.

Strana 7 od 14