Delegacija Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje boravila je, 12. juna 2019. godine, u studijskoj posjeti Hrvatskom saboru.

Članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore  boraviće, 12. juna 2019. godine, u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj.

Odbor razmotrio jedan predlog zakona

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

 Posjeta Centru za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju „Ognjen Rakočević“ u Podgorici organizovana u susret obilježavanju Svjetskog dana autizma

 Posjeta Centru za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju „Ognjen Rakočević“ u Podgorici biće realizovana u utorak, 2. aprila 2019. godine

Kontrolno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića na temu: „Funkcionisanje instituta izabranog tima ili izabranog doktora“

Strana 5 od 14